Unikt för dig

Alla våra kort innehåller en QR-kod som är unik att flyga på baksidan för att hjälpa dig att identifiera dig utan att behöva producera din original CAA-dokumentation.
try QR
Ge det ett försök!

Skanna QR med din smarttelefonkamera
CofC A2 Drone Card - Sweden

More Images

A2 CofC drone ID-kort
A2 CofC drone ID-kort
A2 CofC drone ID-kort
A2 CofC drone ID-kort

Related products

Svensk / EU drönoperatör fjärrpilot Kompetensintyg tryckt på kort som innehåller en speciellt kodad QR-kod på baksidan som kan hjälpa till att tillhandahålla ditt officiella svenska DMARES-certifikat och registreringsinformation som kan laddas ner genom att skanna QR-koden på baksidan av kortet.

Framsidan av detta kort är en nästan identisk kopia av ditt Sverige A2 CofC-certifikat. För att vi ska kunna skriva ut det måste du ladda upp en .pdf av ditt Sverige A2-certifikat för öppen kategori.

-

Swedish/EU Drone Operator Remote Pilot Certificate of Competency printed to card containing a specially encoded QR code on reverse side which can assist in providing your official Swedish DMARES certificate and registration details which are downloadable by scanning the QR code on the reverse of the card.

The front of this card is an almost identical copy of your Sverige A2 CofC certificate, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your Sverige A2 open category certificate.


Prepared and dispatched within 3 working days