Уникално за вас

Всички наши карти включват уникален флаер QR код на обратната страна, за да ви идентифицират
try QR
Пробвам!

Сканирайте QR баркода с вашия смартфон
CofC A2 Drone Card - Bulgaria

More Images

Лична карта на дрон A2 CofC

Related products

Сертификат за компетентност на дистанционен пилот на български оператор на безпилотни летателни машини, отпечатан на карта, съдържаща специално кодиран QR код на обратната страна, който може да ви помогне да предоставите официалния си български DMARES сертификат и данни за регистрация, които могат да бъдат изтеглени чрез сканиране на QR кода на обратната страна на картата.

Предната част на тази карта е почти идентично копие на вашия сертификат A2 CofC, за да го отпечатаме, ще трябва да качите .pdf от вашия сертификат за отворена категория A2.

-

Bulgarian Drone Operator Remote Pilot Certificate of Competency printed to card containing a specially encoded QR code on reverse side which can assist in providing your official Bulgarian DMARES certificate and registration details which are downloadable by scanning the QR code on the reverse of the card.

The front of this card is an almost identical copy of your A2 CofC certificate, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your Bulgarian A2 open category certificate.


Prepared and dispatched within 3 working days