Unikt för dig

Alla våra kort innehåller en QR-kod som är unik att flyga på baksidan för att hjälpa dig att identifiera dig utan att behöva producera din original CAA-dokumentation.
try QR
Ge det ett försök!

Skanna QR med din smarttelefonkamera
PoT A1A3 Drone Card - Sweden

More Images

A1 A3 Drönare ID-kort
A1 A3 Drönare ID-kort
A1 A3 Drönare ID-kort
A1 A3 Drönare ID-kort

Related products

Svensk / EU-dronoperatör Bevis på att ett utbildningsintyg online har skrivits ut på ett kort som innehåller en speciellt kodad QR-kod på baksidan som kan hjälpa till att tillhandahålla ditt officiella svenska DMARES-certifikat och registreringsinformation som kan laddas ner genom att skanna QR-koden på baksidan av kort.

Framsidan av detta kort är en nästan identisk kopia av ditt Sverige-bevis på online-utbildningsintyg. För att vi ska kunna skriva ut det måste du ladda upp en .pdf av ditt A1 / A3-certifikat för öppen kategori från Sverige.

-

Swedish/EU Drone Operator Proof of completion of online training certificate printed to card containing a specially encoded QR code on reverse side which can assist in providing your official Swedish DMARES certificate and registration details which are downloadable by scanning the QR code on the reverse of the card.

The front of this card is an almost identical copy of your Sverige Proof of online training certificate, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your A1/A3 open category certificate from Sweden.


Prepared and dispatched within 3 working days