Unikalne dla Ciebie

Wszystkie nasze karty zawieraja na odwrocie unikalny kod QR umozliwiajacy identyfikacje bez koniecznosci przedstawiania oryginalnej dokumentacji CAA.
try QR
Spróbuj!

Zeskanuj kod QR za pomoca aparatu w smartfonie
PoT A1A3 Drone Card - Poland

More Images

Karta identyfikacyjna drona A1 A3
Karta identyfikacyjna drona A1 A3
Karta identyfikacyjna drona A1 A3
Karta identyfikacyjna drona A1 A3

Related products

Polski operator dronów Dowód ukończenia szkolenia online wydrukowany na karcie zawierającej specjalnie zakodowany kod QR na odwrocie, który może pomóc w dostarczeniu oficjalnego polskiego certyfikatu DMARES i danych rejestracyjnych, które można pobrać, skanując kod QR na odwrocie karty.

Przód tej karty jest prawie identyczną kopią Twojego unijnego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia online, abyśmy mogli ją wydrukować, musisz załadować plik .pdf swojego certyfikatu kategorii otwartej A1 / A3 z Polski.

-

Polish/EU Drone Operator Proof of completion of online training certificate printed to card containing a specially encoded QR code on reverse side which can assist in providing your official Polish DMARES certificate and registration details which are downloadable by scanning the QR code on the reverse of the card.

The front of this card is an almost identical copy of your EU Proof of online training certificate, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your A1/A3 open category certificate from Poland.