Unikt for deg

Alle kortene våre inneholder en unik QR-kode til flyer på baksiden for å hjelpe deg med å identifisere deg uten å måtte produsere din originale CAA-dokumentasjon.
try QR
Gi det et forsøk!

Skann denne QR-strekkoden med smarttelefonkameraet ditt
PoT A1A3 Drone Card - Norway

More Images

Norwegian Drone Card A1&A3
Norwegian Drone Card A1&A3
Norwegian Drone Card A1&A3
Norwegian Drone Card A1&A3

Related products

Drone Operator Bevis for fullføring av online opplæringssertifikat trykt på plastkort som inneholder en spesialkodet QR-kode på baksiden som kan bidra til å gi ditt offisielle sertifikat og registreringsdetaljer.

Forsiden av dette kortet er en identisk kopi av beviset ditt for online opplæringssertifikat utstedt av CAA Norge og skrevet ut på et plastkort med kredittkortstørrelse. For at vi skal kunne skrive ut det, må du laste opp en .pdf av din A1 / A3 åpen kategori kompetansebevis.

En kopi av det opplastede online opplæringssertifikatet ditt kan lastes ned av alle som skanner QR-koden på baksiden av dette kortet.

-

Drone Operator Proof of completion of online training certificate printed to plastic card containing a specially encoded QR code on reverse side which could help provide your official certificate and registration details.

The front of this card is an identical copy of your Proof of online training certificate issued by CAA Norway and printed to a credit-card sized plastic card, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your A1/A3 open category Certificate of Competence.

A copy of your uploaded online training certificate will be downloadable by anyone scanning the QR code on reverse of this cardPrepared and dispatched within 3 working days