Уникално за вас

Всички наши карти включват уникален флаер QR код на обратната страна, за да ви идентифицират
try QR
Пробвам!

Сканирайте QR баркода с вашия смартфон
PoT A1A3 Drone Card - Bulgaria

More Images

Лична карта на дрон А1 А3

Related products

Български оператор на безпилотни летателни апарати Доказателство за попълване на онлайн сертификат за обучение, отпечатан на карта, съдържаща специално кодиран QR код на обратната страна, който може да помогне за предоставяне на вашето официално удостоверение и данни за регистрация, които могат да бъдат изтеглени чрез сканиране на QR кода на обратната страна на картата.

Предната част на тази карта е почти идентично копие на вашия сертификат за европейско доказателство за онлайн обучение, за да го отпечатаме, ще трябва да качите .pdf от вашия сертификат за отворена категория A1 / A3.
-

Bulgarian Drone Operator Proof of completion of online training certificate printed to card containing a specially encoded QR code on reverse side which can assist in providing your official certificate and registration details which are downloadable by scanning the QR code on the reverse of the card.

The front of this card is an almost identical copy of your EU Proof of online training certificate, in order for us to print it you will need to upload a .pdf of your A1/A3 open category certificate.Prepared and dispatched within 3 working days